No Photo

Др Александар Шебековић
Доцент
Научна област: Математика
Катедра за индустријско и системско инжењерство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-723

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 131

 aleksandar.sebekovic@ftn.kg.ac.rs

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ