Милорад Пантелић

Др Милорад Пантелић
Доцент
Научна област: Индустријско инжењерство
Катедра за индустријско и системско инжењерство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-716

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 239