Јавне набавке


План јавних набавки за 2017. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
Угаљ Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1683617
24.11. 2017. године
до 10:00 часова
Услуге фиксне и мобилне телефоније
(25.10.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 01.11.2017.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 30.10.2017.)

Измена и допуна конкурсне документације (01.11.2017.)
Измена и допуна конкурсне документације (30.10.2017.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (30.10.2017.)

Одлука о додели уговора (08.11.2017.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1662000
03.11. 2017. године
до 10:00 часова
Угаљ Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (04.07.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (25.07.2017.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1529954
29.06. 2017. године
до 10:00 часова
Радови на замени фасадне браварије, фаза I
(16.05.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава (19.05.2017.)

Измена и допуна конкурсне документације (19.05.2017.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (19.05.2017.)

Одлука о додели уговора (05.06.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (14.06.2017.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1485081
25.05. 2017. године
до 10:00 часова
Рачунари и рачунарска опрема
(28.04.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава (04.05.2017.)

Измена и допуна конкурсне документације (04.05.2017.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (04.05.2017.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (07.05.2017.)

Одлука о закључењу оквирног споразума (17.05.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (13.07.2017.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (29.05.2017.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1465716
08.05. 2017. године
до 10:00 часова
Поправка рачунара, рачунарске и друге сличне опреме
(25.04.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (04.05.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (17.05.2017.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1458839
03.05. 2017. године
до 10:00 часова
Угоститељске услуге
(15.03.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1407777

Одлука о додели уговора (28.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 (07.04.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2 (07.04.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 3 (07.04.2017.)
23. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Електрична енергија
(07.03.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1395837

Одлука о додели уговора (17.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (06.04.2017.)
15. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Канцеларијски материјал ЈНМВ 1/2017
(21.02.2017)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1377903

Одлука о додели уговора (08.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (20.03.2017.)
1. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Архива набавки пре 2017