Владимир Младеновић

Др Владимир Младеновић
Доцент
Научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32000 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-734

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 130

 vladimir.mladenovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Савремене софтверске архитектуре
Софтверско инжињерство
Рачунарске мреже и комуникације
Мултимедијални системи
Заштита података
Безбедност и заштита система
Савремени комуникациони системи (мастер)
Напредно wеb програмирање (мастер)

КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Др. Владимир Младеновић је рођен 1975. Основну и средњу школу завршио је у Параћину. Електронски факултет, Универзитета у Нишу, завршио је 2000. године. Академски назив магистра техничких наука стекао је на истом факултету 2005, а научни степен доктора техничких наука стекао одбраном докторске дисертације на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу 2009. године.

 

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ И ПЕДАГОШКА ДЕЛАТНОСТ


Од 2001. до 2004. др. Владимир Младеновић је радио у Српској фабрици стакла у Параћину као ИТ менаџер. Од 2004. до 2009. у Машинско-електротехничкој школи у Параћину као наставник електро групе предмета. Од 2009. до 2013. на Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу као професор струковних студија на одсеку за електротехнику.
Године 2011, као стипендиста Владе Израела, провео је 8 месеци на научно-истраживачком пројекту на позив Хебрејског универзитета у Јерусалиму.
Аутор је више од 60 стручних и научних радова публикованих на конференцијама и часописима националног и међународног значаја. Власник је три патента од којих је један у комерцијалној употреби.
Лиценцирани је инжењер за трансфер технологија од стране Светске Организације за Интелектуалну Својину (World Intellectaul Propertty Organization - WIPO) и Завода за интелектуалну својину Србије – Октобар 2012, члан IЕЕЕ, Савеза инжињера и техничара Србије и председник Друштва за иновације и техничко-технолошки развој Параћина. Од фебруара 2016. године члан је научног одбора Инситута за истраживање “Digital signal processing and computer vision”, Државног техничког универзитета Ростов на Дону (Ruska Federacija), http://mm-dsp.com/en/scientific-boards-members.html

ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА

Главне области истраживања др. Владимира Младеновића су симболички софтвери и алати, виши степени интеграције у информационим технологијама, обрада сигнала и мултимедијални системи.
 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

  1. Development of  Aeronautical Communication System for Air Traffic Control Using OFDM and Computer Algebra Systems,  Maja Lutovac, V. Mladenović, Miroslav Lutovac, journal Studies in Informatics and Control, http://sic.ici.ro/
  2. An iteration-based simulation method for getting semi-symbolic solution of non-coherent FSK/ASK system by using computer algebra systems, V. Mladenovic, Sergey Makov, Viacheslav Voronin, Miroslav Lutovac, Studies in Informatics and Control, ISSN 1220-1766, vol. 25(3), pp. 303-312, 2016.
  3. Electronic Tour Guide for Android Mobile Platform with Multimedia Travel Book, V. Mladenović, Member IEEE, Maja M. Lutovac, Miroslav D. Lutovac, Senior Member IEEE, 20th TELECOMMUNICATIONS FORUM, TELFOR 2012 IEEE COM SOC Chapter Serbia & Montenegro Belgrade, Serbia 22-24 November 2012
  4. Automated Proving Properties of Expectation-Maximization Algorithm Using Symbolic Tools, V. Mladenovic, M. Lutovac, M. Lutovac, Telfor Journal, Vol. 4, No. 1, 2012., journal.telfor.rs/Published/No7/No07_P10_fin.pdf
  5. The direct execution of the expectation-maximization algorithm using symbolic processing, V. Mladenovic, Dana Porrat, Miroslav D. Lutovac, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services- TELSIKS – IEEE societies: MTT, AP, Communications, and Region 8., October 5-8, 2011, Nis, Serbia&Montenegro
  6. Automated Proving Properties of Expectation-Maximization Algorithm using Symbolic Tools, V. Mladenovic, M. Lutovac, M. Lutovac, 19th TELECOMMUNICATIONS FORUM, TELFOR 2011 IEEE COM SOC Chapter Serbia & Montenegro Belgrade, Serbia 22-24. November 2011
  7. Simulation of OFDM Transmitters and Post Processing with SchematicSolver and Mathematica as a Computer Algebra System, V. Mladenovic, PhD EE D. Porrat, PhD EE M. Lutovac, 5th European Conference on Circuits and Systems for Communications (ECCSC'10), November 23–25, 2010, Belgrade, Serbia
  8. Application tools for symbolic processing in the OFDM transmitter simulation, Miroslav Lutovac, V. Mladenovic i Božimir Mišković, 18th TELECOMMUNICATIONS FORUM, TELFOR 2010 IEEE COM SOC Chapter Serbia & Montenegro Belgrade, Serbia (serbian)
  9. Post-processing with advanced symbolic simulation and design using SchematicSolver and Mathematica, PhD EE M. Lutovac, V. Mladenovic, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services- TELSIKS – IEEE societies: MTT, AP, Communications, and Region 8., October 7 - 9, 2009. Nis, Serbia&Montenegro
  10. Diagnosing melanoma using digital image processing, V.Mladenovic, Dr Sci S. Miletić, Dr Sci P. Božić, 17th TELECOMMUNICATIONS FORUM, TELFOR 2009 IEEE COM SOC Chapter Serbia & Montenegro Belgrade, Serbia 24, 25 and 26. November 2009